Biblioteca Alexandru Donici din Chişinău

Biblioteca  Alexandru Donici, filială a B.P.
B.P.Hasdeu
din Chișinău este o mică oază 
în lumea cărților, ce asigură, prin serviciile sale, procesul de învăţămînt
și educaţie  a tinerei generaţii. Chiar
dacă este o bibliotecă pentru copii, deține o colecție de carte bogată inclusiv
în departamentul pentru  adulți. Mîndria
bibliotecii este colecția de carte românească care este actualizată în
permanență.  Ca urmare,  misiunea noastră este de a susține libertatea
de  cunoaștere prin asigurarea accesului
liber  la informație.
      Pentru realizarea  obiectivelor 
majore care sunt: promovarea 
cărţii și a lecturii,  sunt  organizate 
diverse activităţi şi programe culturale 
ca: Chişinăul citeşte o carte, Copiii Chişinăului citesc o carte,
Lecturile verii, Ora poveştilor, Oră de lectură Concursuri cognitiv – educativ.
      Programul Ora poveștilor se desfășoară
săptîminal la biblioteca Alexandru Donici, unde copiii au ocazia să asculte sau
să vizioneze poveștile lor preferate. Tot săptămînal au loc și  ore de lectură, jocuri distractive, ore de
creație, concursuri de desene ș.a. Pe lîngă aceste activități, în fiecare
Duminică are loc  clubul Origami,
în cadrul căruia pasionații de arta origami, invață să confecționeze bijuterii,
figuri din hîrtie sau pictatul pe sticlă, care reprezintă un stimul pentru
copii și tineri de a frecventa biblioteca.
       Majoritatea activităților culturale
organizate la bibliotecă sunt realizate cu ajutorul  colaborărilor 
fructuoase cu instituțiile de învățămînt. Scopul acestor  programe culturale este  dezvoltarea 
deprinderilor de lectură și creație în societate;  încurajarea lecturii din plăcere, dar și
familiarizarea cititorilor  atît cu
creația scriitorilor români – cu tezaurul folcloric din tot spațiul românesc,
cît și a celor din literatura universală.
      Cel mai important factor al bibliotecii Aexandru
Donici
din Chișinău este atmosfera de bunăvoință, căldură și receptivitate.
Pentru noi este esențial ca cititorul nostru, pășindu-ne pragul să se simtă ca
acasă în compania unei cărți bune.

Lasă un răspuns