Apariţie editorială: „Discipolii zeilor de altădată”, roman SF de Ionuţ Caragea

Apariţie editorială: „Discipolii zeilor de altădată”,
roman SF de Ionuţ Caragea, eLiteratura, Bucureşti, 2015
Editura eLiteratura din Bucureşti a publicat în august
2015 romanul de ficţiune „Discipolii zeilor de altădată”, semnat de Ionuţ Caragea. Romanul de 198 pagini este o ediţie revizuită a seriei „Uezen”
(Uezen şi alte povestiri, Conştiinţa lui Uezen şi Echilibrul lumilor, ed. Fides,
2010-2011), având în plus şi o continuare de două capitole. Prefaţa este semnată de criticul literar Maria-Ana
Tupan, iar ilustraţia copertei a fost realizată de graficianul Miklós János Dénes. Romanul se poate comanda de la editura eLiteratura (e-mail: office@epublishers.info
sau tel: 0722 156 408). În scurt timp va fi disponibil şi în librării.
Scurtă prezentare a autorului:
Ionuţ Caragea s-a născut pe 12 aprilie 1975 la Constanţa. Este poet, prozator, critic,
editor, autor de aforisme şi promotor cultural. Este membru al Uniunii Scriitorilor
din România,  membru al Academiei
Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, membru al Elis – Reţeaua românilor
remarcabili din lume etc. În perioada 2003-2011 a trăit în Montréal, Canada,
devenind cetăţean canadian în anul 2008. A fondat pe 16 iulie 2008, împreună cu
poetul Adrian Erbiceanu, Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Québec şi
Editura ASLRQ. În februarie 2012 s-a întors în România şi s-a stabilit la
Oradea. A publicat peste 30 de cărţi, fiind  considerat de critica literară unul dintre
liderii generaţiei poetice douămiiste şi unul dintre cei mai atipici scriitori
de care dispune în prezent România. Biografia detaliată poate fi citită pe
situl oficial al autorului: www.ionutcaragea.ro
Prezentarea
romanului de pe coperta a IV-a
:
Democles, stăpânul Celestiei, a creat primele fiinţe umanoide pe planeta
Eden, oferindu-le darul nemuririi. Edenienii urmau ascensiunea pe calea luminii
şi răspândeau viaţa în univers. Dar, odată cu transformarea soarelui Uta’H în
stea roşie, edenienii încep să se îmbolnăvească şi să moară. Pentru a preveni
totala dispariţie, construiesc Arka şi trec prin Megara, cea mai apropiată
gaură de vierme. Însă foarte puţini ajung la noua destinaţie.
Anuk,
unul dintre supravieţuitori, se supune ordinelor lui Z’Davaar, stăpânul întunericului, şi începe distrugerea
celorlalţi edenieni, încercând s-o readucă la viaţă pe Asiria, iubita sa care
murise pe timpul călătoriei. Numai pământeanul Lerman Kruger, exilat pe Nede, o
planetă deşertică, are puterea să se împotrivească armatei lui Anuk, având
sprijinul edenienilor Mud şi Uezen…
Pe timpul unei bătălii spaţiale din apropierea planetei Nede, apare fisura
dintre universul material şi lumea de apoi, provocată de arma fără precedent a
pământenilor: bomba cu suflete. Astfel, universul este invadat de creaturile
întunericului – umbrele şi demonii din Obscuris şi Purgatoriu – acestea fiind
urmărite de îngerii conduşi de Ethiel, mâna dreaptă a lui Democles…
„Discipolii zeilor de altădată” este un roman science-fiction despre
trecutul, prezentul şi viitorul unui univers recreat în întregime de un autor
cu imaginaţie debordantă, în care realul, virtualul şi mitologia se împletesc
armonios, pe fondul unei fascinante analize psiho-filozofice. Este una din
puţinele cărţi serioase ale genului din România, carte care a confirmat şi
peste ocean, fiind tradusă şi publicată la o editură americană de prestigiu.
Fragment din prefaţa romanului
« Romanul
aparţine Noului Val de SF, în accepţiunea lansată de Judith Merril în anii ’60,
de “ficţiune speculativă”: povestiri menite să exploreze şi să descopere, prin
proiecţie, extrapolare, analogie, experiment ipotetic pe hârtie, ceva despre
natura omului, universului, realităţii. Autorul lui Uezen compensează caracterul
futurist al peisajului, recuzitei, tehnologiei genetice şi al zborurilor
intergalactice prin familiaritatea analogiilor  (de obicei, răsturnate,
negative) cu o tradiţie esoterică de diverse provenienţe: biblică, hermetică,
gnostică… (…) Am
putea compara dilema din miezul acestei intrigi cu reevaluarea condiţiei umane
în lumina teoriilor eredităţii de la sfârşitul secolului al nouăsprezecelea.
Zola sau Thomas Hardy, care doreau să scrie “roman ştiinţific”, se confruntau
cu dificultatea de a crea personaje înzestrate cu liberul arbitru ce defineşte
condiţia umană şi, în acelaşi timp, determinate în mod absolut de factori
genetici. Aşa cum Tess refuză să ştie ceva despre strămoşi, pentru a nu
descoperi că repetă viaţa altcuiva, citim şi în Uezen o declaraţie de
independenţă a unei… clone faţă de originalul său, clamându-şi dreptul la
destin diferit, propriu. (…) Folosind scenariul biblic drept cadru de referinţă
al unei bune părţi din umanitate, Ionuţ Caragea a refuzat să dea Ştiinţei, mai
ales celei aliate cu Puterea, tributul pretins, precum scriitorii naturalişti
ai secolului trecut… » (Prof. Univ.
Dr. Maria-Ana
TUPAN)
Extrase din referinţele critice
« Prozele lui Ionuţ Caragea, hotărât lucru, au un aer  special, despodobesc sau (re)animă,
demitizează sau experimentează propensiuni, structurează un imaginar ori se
uimesc hamletian în interiorul angoasei… Una din puţinele cărţi serioase ale
genului, carte evaluând etapa altui triumf dintr-un traseu original în
literatura noastră contemporană, cu un proprietar titular inconfundabil: Ionuţ
Caragea. » (Prof. Dr. Ionel BOTA)
« Măiestria lui Ionuţ Caragea constă tocmai în mascarea transfigurării, cu
valenţe şi efecte cosmice. În primul rând, asistăm (şi nu aceasta este partea
cea mai izbutită, din punct de vedere estetic, a romanului! – …deşi, în ce
priveşte stilul, avem de-a face cu o unitate perfect armonioasă!) la un
veritabil curs, în care autorul îşi expune propria viziune, asupra metafizicii
universului de el însuşi imaginat. » (Prof.
Dr. Adrian BOTEZ)
« În UEZEN şi alte povestirii Ionuţ Caragea construieşte o lume în care ai
impresia că, de fapt, sunt aceleaşi personaje, creionate aidoma unor cristale,
cu mai multe faţete, pe care le pune în varii ipostaze, dându-le diverse nume,
funcţie de povestirea în care sunt „parte”. Astfel, totodată, autorul îşi
conturează şi un mod de a construi propriul drum către Adevăr, către ce
înseamnă a trăi, printr-o aparent continuă stare de interogaţie, de căutare/
descoperire/ inventare a răspunsurilor. Totul „învăluit” în haina limbajului
caracteristic genului SF. » (Marius
CHELARU)
« Şi ca scriitură, într-adevăr, Ionuţ Caragea a ţinut să se diferenţieze
atât de vechii textualişti, cât şi de „naturalismul” fiziologic al colegilor de
generaţie. Stilul său este remarcabil prin economia mijloacelor de expresie,
reuşind să fie expresiv prin sprinteneala cuvântului, prin dramatism dialogic,
punând, în acelaşi timp, la lucru un idiom science-fiction care nu abuzează de
ermetism scientist. (…) Partea originală a imaginarului lui Ionuţ Caragea este
viziunea unui univers postapocaliptic, transmundan, transportat integral în
virtualitate, ca supremă inconsistenţă ontologică. O utopie negativă care nu
pierde totuşi un ultim contact cu matricea…» (Prof. Dr. Theodor CODREANU)
« Scriitura lui Ionuţ Caragea este una cât se poate de îngrijită,
transformând lectura într-o experienţă plăcută, curgătoare. Lumea imaginată se
articulează corect, căpătând o densitate aproape reală. Povestea în sine
abordează fresca unei omeniri galactice, depusă concret în personaje tuşate
atent. Concluzia ce se impune după lectura celor două capitole (III şi IV) este
că producţiunea se postează, indiscutabil, în zona de vârf a piramidei de
calitate. (…) Prin comparaţie, autorul merită ceva mai multă atenţie în fandom
decât i s-a acordat până acum, căci ieşirile sale editoriale la rampă nu l-au
propulsat către listele de votare ale premiilor noastre, mai vechi sau mai noi.
A fost premiat doar de Helion, şi nu cred să fi fost din greşeală. » (Mircea COMAN)
« Ionuţ Caragea se simte excelent între simbolurile extrase fie din
mitologia religioasă, fie din cea culturală, chiar dacă prima lui pornire este
aceea de a le trăda, de a le deforma, expunându-se la rândul său „crucificării”
de către spiritele ce veghează strict dogma. (…) Soluţia de rafinament
încercată de autor presupune o simbioză a motivelor SF „de consum” cu
speculaţia metafizică în descendenţă biblică. Aici erudiţia în materie e
concurată doar de strategia lui Ionuţ Caragea – în care îl serveşte şi simţul
poetic, şi detaşarea ironică – de a estompa tiparele miturilor de referinţă,
încurcând personajele biblice cu cele tolkieniene, bunăoară, sau optând pentru
o cosmologie cu denumiri ce amintesc de Frank Herbert…» (Prof. Dr. Mircea OPRIŢĂ, în revista Helion, 2014)
« Dacă ar fi să-i privim din acelaşi unghi al creaţiei artistice pe poetul
Ionuţ Caragea pus faţă în faţă cu acelaşi tânăr autor care semnează cu Snowdon
King acest roman, am putea conchide uşor că poetul există şi în această
ficţiune, autorul nepărăsindu-şi aproape deloc ştiutu-i registru liric. Lumea
ficţională a autorului se articulează într-o dimensiune aproape reală, cu
personaje atent alese şi creionate, predispuse permanent la aventuri galactice,
la căutări de comori, la împliniri de destine. (…) Ionuţ Caragea nu descrie un
Univers sofisticat. Simplitatea acestuia ne îmbie să credem frumos despre o
lume la fel de frumoasă ca aceea despre care spunem că o cunoaştem fiindcă
vieţuim în ea. Indubitabil, romanul ne suscită interesul de la bun început, de
la un capăt la altul şi ne poartă, afectiv şi mental, printr-un epic întrucâtva
comod, prin multe din cotloanele reflexivului. » (Petre RĂU)

Lasă un răspuns