Semănătorul – de Anatol Covali

Îţi
simt în mine Doamne răsuflarea
atât
de iubitoare şi de calmă
când
zi de zi îţi dau câte o palmă,
iar
tu-mi săruţi obrajii cu iertarea.
E
viaţa mea o veşnică sudalmă
pe
care-o zămisleşte disperarea
când
ura, ne-mplinirea, renunţarea

năpădesc ucigător de-a valma.
Dar
Tu priveşti în mine cu blândeţe
şi-aştepţi
să mă întorc din rătăcire
ca
să încingi în cinstea mea ospeţe.
Şi-n
timp ce eu hulesc din răzvrătire
îţi
simt în trup eterna tinereţe

însămânţând
iertare şi iubire.

Lasă un răspuns