Propuneri pentru continuarea procesului educațional și diminuarea inechității

 

Propuneri pentru continuarea procesului educațional și diminuarea inechității

16 aprilie 2020 – În contextul prelungirii situației de urgență, Coaliția pentru Educație își exprimă preocuparea față de situația elevilor care provin din medii vulnerabile cărora, de la suspendarea cursurilor în școli, nu li se asigură dreptul la educație, deoarece nu au acces la procesul de învățare la distanță. Multe dintre organizațiile membre ale Coaliției au programe destinate copiilor și familiilor din medii defavorizate și sunt îngrijorate de situația acestora în această perioadă – de la asigurarea alimentelor de bază la accesul copiilor la educație.

Ca atare, am solicitat recent Ministerului Educației și Cercetării să vină cu soluții și scenarii alternative care să-i ia în considerare și pe copiii dezavantajați, mai ales că inechitățile sociale din sistem sunt accentuate pe timp de criză. Pentru a contribui la acest proces, pe baza expertizei și experienței din proiectele derulate, membrii Coaliției pentru Educație au analizat diverse posibilități și au extras o serie de propuneri pentru continuarea procesului educațional și diminuarea inechității. Aceste propuneri se adresează în primul rând Ministerului și autorităților centrale și locale, dar și directorilor de școli și cadrelor didactice. Propunerile pornesc de la asigurarea de resurse și pachete de servicii sociale de bază și merg până la asigurarea tehnologiei și/sau a materialelor educaționale necesare acestor copii.

Principiile care au stat la baza elaborării acestor propuneri sunt următoarele:          

 1. principiul echității sociale și educaționale, al asigurării de șanse egale tuturor copiilor (cele mai multe resurse trebuie direcționate către copiii și familiile aflați în cea mai mare nevoie);
 2. principiul colaborării și utilizării eficiente a resurselor existente;
 3. principiul autonomiei școlilor, accelerat de actuala criză;
 4. principiul garantării menținerii relației dintre elev și cadrul didactic;
 5. principiul simplității și orientării spre acțiuni concrete.

Propuneri pentru continuarea procesului educațional și diminuarea inechității:

 1. Asigurarea de resurse și pachete de servicii sociale de bază pentru elevii și familiile din medii vulnerabile, prin alocarea de fonduri de la bugetele naționale și locale și, în mod specific, prin redistribuirea bugetului programului național Lapte și corn pentru alimente oferite acestora.
 2. Publicarea de către Minister a unei hărți pe baza datelor centralizate privind situația elevilor din medii dezavantajate care nu sunt incluși încă în procesul educațional la distanță. Monitorizarea evoluției situației acestor elevi, în colaborare cu directorii de școli, Inspectoratele Școlare și autoritățile locale.
 3. Dezvoltarea și oferirea de activități de învățare remedială pentru elevi din medii vulnerabile pentru a diminua decalajul creat ca urmare a suspendării cursurilor. Acțiunile remediale pot cuprinde, fără a se limita la acestea: realizarea unor școli de vară; prelungirea anului școlar; începerea mai devreme a anului școlar viitor; axarea primelor 4 săptămâni din viitorul an școlar pe recuperarea materiei; asigurarea/deplasarea de consilieri școlari și profesori de sprijin în școlile defavorizate cu rezultatele slabe (media la evaluările naționale/Bacalaureat sub 6) și/sau abandonul școlar a depășit 10% în ultimii ani.
 4. Oferirea de reglementări/proceduri suport pentru continuarea procesului educațional, definirea responsabilităților directorilor și cadrelor didactice, a modului de raportare și evaluare a activității realizate. Oferirea unor resurse orientative și exemple de bune practici pentru îmbunătățirea procesului educațional de la distanță, care să cuprindă elemente de protecție online și de respectare a legislației privind GDPR.
 5. Asigurarea, împreună cu autoritățile locale, a unei infrastructuri digitale minime pentru elevi din medii socio-economice defavorizate:
  • Modificarea, în regim de urgență, a programului Euro200 astfel încât: a) elevii să poată să primească în următoarea lună vouchere; oferirea de device-uri în funcție de vârstă (tabletă sau laptop), prevăzute cu sisteme de localizare, care să fie în patrimoniul școlii și b) oferirea de suport tehnic elevilor/familiilor pentru folosirea acestor device-uri și asigurarea accesului la internet (internet gratuit pentru o perioadă de timp din partea companiilor, acces la cartelă cu internet și/sau abonamente acoperite de autorități acolo unde este nevoie);
  • Modificarea modului de alocare bugetară, prin implicarea autorităților publice locale, permite suplimentarea/realocarea bugetului, inclusiv prin redistribuirea bugetelor planificate pentru festivități și evenimente fără relevanță socio-economică din perioada următoare pentru acoperirea costurilor pentru tehnologie și asigurarea abonamentelor de date/internet.
 6. Construirea de parteneriate naționale și locale pentru realizarea și distribuirea de materiale didactice oferite elevilor fără acces la internet (de exemplu, folosirea Poștei Române pentru a ajunge la fiecare copil) și trimiterea periodică de pachete care să cuprindă atât teorie, cât și exerciții, precum și explicații/rezolvări și evaluări.
 7. Îmbunătățirea și extinderea programului de difuzare Teleșcoala și folosirea în paralel a unui canal radio, care să transmită cel puțin 8 ore pe zi materiale informative/didactice pentru elevi din toate clasele și la toate materiile. Este necesară selectarea de profesori potriviți formatului de televiziune, pentru a realiza ore care să se adreseze unor grupuri țintă diverse de elevi, nu numai elevilor cu rezultate bune. Adaptarea conținutului transmis și susținerea unui grup de profesori dedicați care să poată înregistra și preda online, folosind canale precum Facebook și Youtube. Stocarea acestor ore pe o platformă unică accesibilă non-stop elevilor și de-a lungul anilor viitori.
 8. Construirea unui site/unei platforme naționale unice cu conținut de calitate pentru elevi precum lecții online, povești înregistrate etc., care să cuprindă și resursele dezvoltate de societatea civilă (astfel de resurse au fost dezvoltate și de Fundația Noi Orizonturi, Teach for Romania, Roma Education Fund și alte organizații membre al Coaliției pentru Educație);
 9. Susținerea directorilor de unități de învățământ, prin Inspectoratele Școlare și autoritățile locale, pentru a atrage parteneriate locale în sprijinirea școlii și a elevilor din medii socio-economice defavorizate/în risc de abandon, pentru:
 • realizarea unor analize de nevoi cuprinzătoare pe un model comun de metodologie de cercetare, pus la dispoziție de MEC;
 • sprijinirea, prin dezvoltare profesională, a unui coordonator pe școală pentru învățarea la distanță, pentru a motiva colectivul de profesori să continue procesul educațional, să realizeze un schimb de bune practici în predare în cancelarie, să comunice între ei privind încărcătura pe fiecare clasă de elevi și să țină legătura constant cu familiile.
 1. Identificarea și prioritizarea de către cadrelele didactice, directori și autorități a elevilor cu risc de abandon, cu situație socio-economică defavorizată și situație școlară precară prin comunicare constantă și asigurarea accesului la o formă de învățare la distanță și/sau prin transmiterea de materiale suport.
 2. Pregătirea profesorilor în continuare pentru a preda de la distanță, pentru a-și adapta conținutul, pentru a implementa planuri remediale. Sprijinirea profesorilor care nu au laptop/PC prin oferirea de device-uri care vor fi proprietatea școlii, precum și adaptarea evaluării și a activităților educaționale din perioada următoare la nevoile claselor de elevi și la activitățile care sunt necesare și reies din analiza de nevoi a școlii (prin directori și Inspectorate).

 

Despre Federația Coaliția pentru Educație

Fondată în 2015, Coaliția pentru Educație reunește organizații neguvernamentale active în domeniu și susține dezvoltarea școlii în care fiecare vrea și poate să își împlinească potențialul. Persoana de contact: Simona David Crisbășanu, vicepreședinte al Coaliției pentru Educație (simona@coalitiaedu.ro, 0754.222.007)

Lasă un răspuns