Proiectul național “Școala mea pe Internet”

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul
național
Școala
mea pe Internet
Website-uri
gratuite pentru gradinițele, școlile și liceele din România
Asociația Europa Digitală
derulează, în anul 2015, proiectul
national “Școala mea pe Internet”, prin care își propune proiectarea, dezvoltarea,
implementarea și găzduirea în mod gratuit a website-urilor aparținând instituțiilor
românești de învățământ din sistemul preuniversitar.
Fiind la al treilea apel de proiect, cu peste 300 de
beneficiari, programul vine în întâmpinarea gradinițelor, a școlilor și a liceelor
din țară, în contextul în care acestea trebuie să respecte prevederile Legii
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de acces public și pentru
a se alinia la standardele europene și ale societății informaționale în care
trăim.
Proiectul “Școala mea pe Internet” are ca obiective majore, pe lângă integrarea sistemelor
TIC în educaţie, și creșterea vizibilității insituțiilor la nivel national și
international, în vederea accesării de fonduri europene, facilitarea interacțiunii
între instituțiile de învățământ, elevi și profesori și, totodată, stimularea elevilor
și profesorilor în utilizarea eficientă a Internetului de către elevi și profesori
– ca mijloc de informare și formare.
Website-urile
realizate pentru școlile și liceele din România vor oferi
·        
informații
generare cu privire la instituția de învățământ
·        
informații
despre criteriile de admitere în ciclul primar/gimnazial/liceal
 • publicarea tuturor datelor si
  informatiilor conform cu legislatia in vigoare
 • informații care să permită părinților să cunoască activitatea specifică
  claselor/clasei pregătitoare din cadrul unități
 • publicare structura an școlar
 • crearea și integrarea şcolilor în grupuri având ca scop o creștere
  a calităţii educaţiei
 • informații actualizate în permanență cu privire la dispozițiile Ministerului
  Educației,
 • traducerea automata a website-urilor în orice limbă de circulație internațională
 • modalități de sincronizare la rețeaua socială Facebook.
            Pentru a fi eligibili, instituțiile trebuie
să fie situate în zona rurală, trebuie să înregistreze, în anul școlar
2014-2015, un număr de minim 150 de elevi, persoana responsabilă din instituția
de învățământ, în vederea implementării proiectului, trebuie să aibă studii superioare
și școala trebuie să dețină cel puțin un calculator cu o conexiune la Internet.
De asemenea pentru a accede la acest program, scolile trebuie să adere ca membru
la Asociația Europa Digitală, să achite cotizația de membru în valoare de 30 de
lei/lună.
            “Învățământul din România trebuie să
fie racordat la rigorile europene și, până la urmă, la rigorile societății informaționale
în care trăim. Ne-am propus să aducem mai aproape comunitatea de școală, să oferim
transparență și liber acces la informațiile publice în cadrul instituțiilor de
învățământ, valori care sunt prevăzute și în două legi naționale și în toate normele
europene. Suntem convinși că o societate puternic informată va deveni o
societate mai responsabilă, mai matură și mai puternică. Primul pas l-am făcut,
iar acela reprezintă construirea contextului respectării legii de către școli și
licee”, declară Remus Lucuț, președintele Asociației “Europa Digitală”.
Înscrierile la proiectul national “Școala
mea pe Internet” se pot face online,
pe website-ulhttp://europadigitala.ro/masura-101/.

           
Persoană de contact
Remus Lucuț
Președinte
Asociația
Europa Digitală
Tel:
0317.800.161

© Drepturile
de autor  pentru conţinutul acestui
document aparţin

agenţiei de relaţii publice PLUS COMMUNICATION. www.pluscommunication.eu
Transmite,
Dr. Tănase
Tasenţe
Director
General
Plus
Communication

Lasă un răspuns