Comunicat de presa: “Obligativitatea masteratului didactic este vitală pentru ca profesori mai buni să intre în sistem”

Comunicat
de presa
        
Coaliția pentru Educație: “Obligativitatea
masteratului didactic este vitală pentru ca profesori mai buni să intre în
sistem”
14.12.2015Federația Coaliția pentru Educație consideră calitatea resurselor umane
din sistemul de educație una dintre cele cinci direcții de dezvoltare
strategică necesare pentru îmbunătățirea educației. Ca urmare, este necesar ca punerea
în aplicare a masteratului didactic, prevăzut de Legea Educației Naționale, să
fie susținută de toate părțile interesate.
            În
opinia Coaliției, resursele umane pot determina, într-o
măsură mult mai mare decât cheltuielile
materiale, creșterea calității educației. Totodată, potrivit Coaliției pentru
Educație,ceea ce contează, în primul rând, în școală, este procesul de
învățare, ca împărtășire între cadrele didactice și elevi, inclusiv împreună cu
părinții și comunitatea. Astfel, în viziunea Federației, procesul de
îmbunătățire a sistemului trebuie să pornească de la cadrele didactice și de la
modul în care acestea sunt formate inițial și cum își continuă formarea de-a
lungul vieții, iar masteratul didactic poate deveni programul de referință
pentru formarea inițială.
Ce spune Legea
Educaţiei despre programele de masterat didactic?
Legea
Educației Naționalediferențiază „masteratuldidactic,
organizat exclusiv la forma de învățământ cu frecvență”, de alte forme de
master și prevede obligativitatea parcurgerii lui de către viitori profesori. „Era o noutate prevăzută în Lege și pentru unii dintre noi o fereastră de
speranță pentru creșterea calității în sistemul educațional.Legea este  suficient de clară, vorbește despre cum se
organizează programul, despre cum se finanțează, despre faptul că
masteranzii urmau să primească o bursa de valoarea salariului unui profesor
debutant. În Lege era prevăzută chiar și modalitatea organizării activității
practice, prin parteneriate cu unități de învățământ, dar și cu alte
instituţii ofertante de servicii în domeniu, iar universitățile se gândeau
deja la oferta de programe pentru viitorii studenții ai școlii de profesori”,
declară Daniela Vișoianu, președinta Federației Coaliția pentru
Educație.
Cine
amână introducerea masteratului didactic?
Din păcate, o ordonanță de urgență (OUG
92/2012) a amânat, sine die,
obligația impusă de lege, stipulând că: “până la absolvirea masteratului
didactic, de către prima promoție a absolvenților de licență admiși în
condițiile acestei legi, formarea pentru cariera didactică se asigură prin
departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior,
pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al Ministerului Educaţiei”. „Accesand
câteva site-uri ale facultăților din țară care au încercat să dezvolte astfel
de programe de master didactic, am constatat că acestea
au devenit mai degrabă programe asociate formării continue decât formării
inițiale, adică s-a denaturat foarte mult de la noima legii inițiale, iar
primii beneficiari ai contextului actual par să fie Departamentele de Pregătire
a Personalului Didactic din universități”, adaugă Daniela Vișoianu.
           
Masterul didactic revine ca temă recurentă
în cadrul evenimentelor din domeniu, la care participă diverse părți
interesate: reprezentanți ai mai multor inspectorate școlare județene, oficiali
din Ministerul Educaţiei, experți, cercetători și lideri ai unor organizații
studențești. Opiniile acestora sunt împărțite, ideea principală fiind ca, mai
degrabă, să nu fie introdus un astfel de program, decât să fie instituită
obligativitatea lui, iar sistemul – universitățile și agențiile de reglementare
– să nu aibă capacitatea de a livra programe de calitate, bine construite, in
interesul de dezvoltare a viitorului profesor.
Tocmai
de aceea, Coaliţia pentru Educaţie face un apel ca părțile direct interesate și
implicate în acest process să vadă interesul superior al
sistemului de educație din România. Federația susține următoarele propuneri:
–     
o colaborare reală între
ARACIS și ARACIP

pentru proiectarea acestor programe de masterat didactic, astfel încât să fie respectate
interesele părților implicate;
–     
construcția programelor de
masterat didactic în opt centre regionale
, prin programe strategice finanțate din
Fondul Social European, deoarece
resursele se pot concentra altfel şi pot contribui inclusiv la realizarea
strategiilor de dezvoltare;
–     
înțelegerea, de către universitățile din cele opt centre
regionale, a rolului istoric pe care
îl au în proiectarea acestui tip de master și în a contribui semnificativ la calitatea
intrărilor, pe care o chestionează de mulți ani;
–     
schimbarea metodologiei de finanțare de bază în universități,
adică eliminarea finanțării publice pentru studenții la DPPD și finanțarea
masteratului didactic, cu un coeficient mai mare, pentru ca universitățile să
fie motivate să restructureze procesele existente și să facă loc noilor
abordări/programe;
–     
respectarea prevederii legale de plată a masteranzilor cu burse
de mărimea salariului de profesor debutant pe parcursul celor doi ani și
crearea mecanismelor de validare a intrării acestora în sistem, fără penalizare
financiară pentru cei care, în urma evaluării nu vor primi acceptul de a fi la
catedră (permiterea unei rate rezonabile de inadecvare);
–     
conștientizarea realității că
învățământul secundar inferior este în acest moment punctul cel mai slab al
sistemului de învățăm
ânt obligatoriu și că un astfel de program ar trebui să își vadă efectele mai
ales la acest nivel, prin plasarea viitorilor absolvenți mai ales în acest
ciclu.
Coaliţia
pentru Educaţie
este o federaţie
constituită în 2015, de mai multe ONG-uri din domeniu, care îşi propune să
coaguleze energii şi resurse pentru a împlini o viziune curajoasă despre
învăţare în România. Procesul de formare și dezvoltare a Coaliţiei este un p
roiect finanţat prin granturile SEE 2009–2014, în cadrul
Fondului ONG în România.Proiectul este susținut de către Asociaţia C4C –
Communication for Community, Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și
Retorică, si Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație.Mai multe informaţii puteţi găsi pe site-ul:
www.coalitiaedu.ro .
Persoană de contact: Simona David Crisbășanu (simona@coalitiaedu.ro,0754 222 007)

Lasă un răspuns