LITORALUL MARILOR PROIECTE ABORDATE ÎN MOD EVAZIV de Alexandru Cristian Preda

Ne-am născut, am copilărit, trăim şi vom muri într-un stat european şi beneficiem de toate privilegiile formelor naturii, fapt pentru care mi s-ar părea o necesitate de drept naţional adoptarea unei poziţii în faţa actualei imagini a litoralului românesc. Un chip livid printre multele feţe impunătoare ale lumii, care se stinge încet, dar sigur. Descrieri …

SCRIITOAREA OLIMPIA SAVA ŞI TEATRUL PENTRU COPII ŞI NU NUMAI

Autoare a peste nouăzeci de cărţi pentru copii apărute în ţară şi peste hotare, deseori reeditate, Olimpia Sava reuşeşte să ne demonstreze, iată, că omul este un microunivers care poate cuprinde la un moment dat toate planetele cosmice ale sufletului, ale spiritului, ale iubirii şi credinţei. Toate cărţile sunt scrise în vers clasic, spre o …

Simfonia naturii şi a cuvintelor – de Olimpia Sava

       Universul mărunt, al boabei şi al fărâmei, pare inepuizabil în cărţile Olimpiei Sava, o Elena Farago a literaturii pentru copii. Pasiunea cu care investighează lumea pură a celor mici şi cu care inventează universuri compensatorii, comprehensiunea cu care se apleacă asupra unor teme de interes pentru cei mici, urmărind, deopotrivă, latura estetică …