STUDIU DE CAZ ASUPRA CONFLICTELOR DINTRE ELEVI de Prof. Răducea Mihaela

      Din ce în ce mai frecvente în societatea de astăzi dar şi în universul şcolii, conflictele de orice tip: de interese, de mentalităţi, de idei, de aspiraţii, reprezintă principala cauză a întreruperii comunicării.        Conflictele izbucnesc atunci când diferenţele dintre indivizi cu dorinţe, personalităţi, motivaţii diferite iau amploare, când oamenii …

SIMBOLISTICA LUMINII ÎN STRUCTURA IMAGINARULUI POETIC BLAGIAN de Prof. Mihaela RÃDUCEA

      Personalitate singulară in peisajul literar al vremii sale, Lucian Blaga se remarcă drept o conştiinţă creatoare însetată de absolut. Dorinţa de transcedere a limitelor impuse de însuşi statutul de fiinţă umană va provoca pe planul artistic o neistovită căutare a esenţelor. Mai mult decât contemplaţie sau simplu meşteşug, arta de a scrie …

Jos,sub coastă – de Voicu Geanina

Pe drumul gloduros dintre bordeie Ajungi la cimitirul de sub coastă. Un drum lung,cu un “Hristos de tinichea”, Cu fântâni burduşite de năpastă. Sub poala dealului adăpostit, Blestemat şi părăsit, Stă cimitirul vechi şi nou sadea. În dreapta,cruci ofilite,buruieni, Morţii precipitaţi după război. Dar ce e jalnic e că Trupurile,fără conştiinţă-adecă, Şi-au mutat pardesiele Şi …